Pojištění závažných chorob je pomocnou rukou při léčbě

Pojištění závažných chorob je pomocnou rukou při léčbě

V nemoci prožijeme šest až osm let našeho života, od různých „rýmiček“, které obzvlášť mužská část populace vnímá téměř jako smrtelné onemocnění, po opravdu závažné nemoci, které mohou způsobit trvalé následky, či dokonce úmrtí. Pro tyto případy je vhodné chránit se kvalitním pojištěním závažných onemocnění, které tuzemské pojišťovny nabízejí samostatně nebo jako součást životního pojištění. Na co si při výběru dávat pozor?

První otázka, která člověka napadne, dost možná zní, jaká onemocnění a na jakou částku pojistit. Odpověď je u každého individuální. Pro manuálně pracujícího člověka bude mít třeba ochrnutí horní končetiny závažnější dopady než pro zaměstnance v kaceláři. Důležité je především pochopit smysl pojištění závažných chorob, kterým je pokrytí jednorázových výdajů spojených s diagnostikou a nadstandardní léčbou závažné choroby.

Pojistná částka by tedy měla odpovídat předpokládaným vícenákladům na léčbu daného onemocnění, rehabilitaci a podobně. Z tohoto úhlu pohledu není nutné pojišťovat se na miliony, ale maximálně na stovky tisíc korun. Všechny další dopady závažného onemocnění je možné finančně pokrýt z jiných produktů, jako jsou pojištění pracovní neschopnosti, pojištění invalidity a pojištění úmrtí. Pojištění závažných chorob bychom tak neměli chápat jako alternativu k těmto produktům, ale především jako pomocnou ruku, která nám bude oporou především při léčbě nemoci.

Rakovinou onemocní každý třetí

Podívejme se na některé statistiky, nejsou to ale veselá čísla. Ročně se v České republice vyskytne 78 000 nových případů onemocnění rakovinou, co do počtu následuje mozková mrtvice (35 000 případů za rok) a infarkt (30 000 případů). Následují Alzheimerova nemoc, selhání ledvin, Parkinsonova nemoc, roztroušená skleróza, Crohnova nemoc a klíšťová encefalitida. Vážné choroby si nevybírají, postihují mladší i starší ročníky, chudé i bohaté. Ani zdravý životní styl není zárukou toho, že se s některou nemocí nebudeme potýkat.

Samotná rakovina postihne za život každého třetího Čecha, aktuálně se v republice s některým typem rakoviny léčí na 500 000 lidí, 27 000 pacientů ročně kvůli rakovině zemře. Ženy nejčastěji postihuje rakovina prsu (22 %), trávicího ústrojí (20 %) a pohlavních orgánů (15 %). Muži nejčastěji trpí na rakovinu trávicího ústrojí (27 %), pohlavních orgánů (23 %) a nitrohrudních orgánů, nejčastěji plic (16 %).

Rozsah pojištění

Dobrou zprávou je, že naprostá většina pojišťoven do svých pojistek zahrnuje tyto nejčastější nemoci: rakovinu, infarkt, cévní mozkovou příhodu, chronické selhání ledvin, transplantace důležitých orgánů, operace srdečních chlopní, slepotu a hluchotu i úplné a trvalé ochrnutí dvou a více končetin. V pojištění jiných diagnóz už ale panují mezi pojišťovnami významné rozdíly. V aktuální nabídce lze nalézt pojistky, které obsahují cca 20 diagnóz, i pojistky zahrnující 67 diagnóz. Dnes je možné pojistit i autoimunitní onemocnění, jako je například roztroušená skleróza. U některých pojišťoven lze pojistit i rakovinu v počátečním stadiu (tzv. in situ), jiné tuto možnost nenabízejí.

Přísné definice

Samotný počet diagnóz může být jen marketingové lákadlo. Některé pojišťovny mohou cíleně zahrnovat i velmi „exotické“ choroby, kterými se běžný Čech prakticky nenakazí, pokud necestuje třeba do subsaharské Afriky. Rozhodují tak především definice jednotlivých onemocnění. U pojistek, které zahrnují široké spektrum diagnóz, mohou být tyto definice nastaveny velmi přísně, a to i u často se vyskytujících onemocnění. Některé pojišťovny mohou vyplatit peníze například až po uplynutí šesti měsíců, či dokonce dvou let léčby.

Zásadní rada tedy zní: Neorientujte se podle počtu krytých diagnóz, ale podle zahrnutých nejčastěji se vyskytujících nemocí a podmínek pro získání nároku na plnění. Mezi pojišťovnami skutečně v tomto ohledu najdeme zásadní rozdíly – některé vyplatí peníze už při počátečních projevech nemoci, zatímco jiné budou plnit až při závažných zdravotních komplikacích.

Zajímavou možností je tzv. částečné plnění, kdy pojišťovna nevyplatí celou pojistnou částku, ale pouze její procentní část (například pětinu) u méně závažných forem onemocnění. Diagnózy, u kterých pojišťovny částečné plnění umožňují, se ústav od ústavu liší.

Samostatné pojištění rakoviny

Některé pojišťovny sjednávají také základní variantu pojištění závažných onemocnění, kdy je pojištěno jen minimum diagnóz (čtyři až šest). Vybrané pojišťovny nabízejí i pojištění pouze jediného závažného onemocnění, a to rakoviny. Účelem tohoto pojištění je zajištění prostředků pro pojištěného v případě diagnostikování a léčby rakoviny. Užití vyplacené částky není nijak omezeno, peníze lze použít například na alternativní nebo nadstandardní léčbu, lázně nebo na náklady spojené se změnou životního stylu vynucenou tímto závažným onemocněním. Výhodou samostatného pojištění rakoviny je to, že je v něm často zahrnuto krytí rakoviny in situ, tedy v počátečním stadiu. Pojišťovny toto pojištění obvykle prodávají bez nutnosti sjednání základního pojištění jiných závažných onemocnění.

Různé čekací doby

Pojišťovny se různí i v tom, jak dlouhou čekací dobu – období od sjednání pojištění, během kterého neposkytnou plnění – uplatňují. Většina pojišťoven uplatňuje tříměsíční čekací dobu, najdou se ale i výjimky s půlroční čekací dobou. Když klient onemocní během tohoto období závažnou chorobou, pojišťovna mu krytí nevyplatí.

Pozor na výluky

Výluky jsou další oblast, kde je třeba mít oči na stopkách při čtení pojistných podmínek. Typickou výlukou, kdy pojišťovna nebude plnit, je případ, kdy klient onemocní chorobou, kterou již dříve prodělal nebo jejíž příznaky se u něho vyskytovaly už před uzavřením pojištění. Pojistka také zpravidla platí jen na první, a ne na opakovanou diagnózu onemocnění. Opět ale je možné najít pojišťovny, které jsou více proklientsky nastaveny a plnění poskytnou i v případech, kdy bude nemoc souviset se zdravotními komplikacemi, které se vyskytovaly ještě před uzavřením pojištění.

Pojistné speciality

Vybrané pojišťovny poskytují i finanční příspěvky na prevenci. Některé umožňují získání i tzv. naturálního plnění – zajištění druhého lékařského názoru nebo úhradu psychologické či rehabilitační péče po závažném onemocnění. Dále se můžeme setkat se samostatným pojištěním vybraných komplikací u diabetiků. V nabídkách můžeme najít i pojištění zahraniční léčby vybraných onemocnění známé pod označením Best Doctors.

Jde vám z toho hlava kolem? Rádi vám s výběrem pojistky pomůžeme, abychom vybrali tu, která pro vás bude nejvhodnější