Jak se můžeme připravit na důchod?

Jak se můžeme připravit na důchod?

Jakmile přestanete pracovat, je vysoká pravděpodobnost, že ze začátku budete mít problém navyknout si na nový režim a to zejména v oblasti financí. Nejdůležitější je, aby byl člověk už dopředu připraven a měl plán, jak bude s naspořenými prostředky zacházet.

V České republice je jeden z nástrojů tzv. doplňkové penzijní připojištění, které funguje na dobrovolném principu. Pokud si chcete odkládat nějaký finanční obnos na důchod, můžete v rámci firemních benefitů obdržet příspěvek zaměstnavatele a navíc další příspěvek také od státu, který činí až 2760 Kč ročně.

 

Plánování čerpání důchodu

60 % lidí v důchodovém se dnes obává více toho, že jim nepostačí peníze než toho, že umřou. Nikdo nechce odhadovat délku svého života, ale i tato informace je důležitá pro důkladné naplánování čerpání důchodu.

Další důležitý krok je získání odhadu svých celkových měsíčních výdajů a soupis podrobného seznamu položek, za které utrácíte peníze. Tento krok je efektivní zejména kvůli tomu, že následně víte, která částka vám bude v budoucnosti měsíčně vyhovovat. Nastavení výše měsíční částky doplňkového důchodového spoření je nutné důkladně zvážit a nepodcenit.

Začněte spořit co nejdřív a průběžně aktualizujte strategii

Často si říkáte, „začnu si spořit zítra“. Dejte si však pozor na to, aby ten čas vůbec někdy nastal. Je častá praxe, že lidé, kteří jdou brzy do důchodu, nemají našetřeno dostatek prostředků a jejich životní úroveň se postupně snižuje.

Je také nutné počítat s tím, že plán ohledně financí vztahujících se k důchodu je nutné aktualizovat na základě životních událostí. Doporučená doba ke kontrole nastavení výše měsíční částky je přibližně každé dva až tři roky. Nejčastěji bývá při změně práce nebo uzavření sňatku apod.

Nespoléhejte se jen na stát

Mnoho lidí dnes i těsně před důchodem nedokáže zhodnotit jejich budoucí náklady na lékařskou péči. Pokud lidé dodržují zdravý životní styl je riziko onemocnění ve stáří sice nižší, ale člověk nikdy nemá jistotu. Další nevýhodou je často nevyhovující výše důchodu anebo neustále se zvyšující důchodový věk.

Pokud člověk chce být i nadále nezávislý a zachovat si svou životní úroveň, je velice nutná příprava. Čím dřív lidé začnou, tím méně se to měsíčně odrazí a jejich domácím rozpočtu a ve stáří si pak mohou vychutnávat volného času a nemusí se uskromňovat ať už např. při topení v největších mrazech v domácnosti, nebo na dovolené.