Daň z nabytí nemovitosti. Kdo a kdy ji platí a co pro nás znamená její zrušení.

Daň z nabytí nemovitosti. Kdo a kdy ji platí a co pro nás znamená její zrušení.

Daň z nabytí nemovitých věcí byla zavedena v roce 1993 jako daň z převodu nemovitostí. Povinnost úhrady byla na prodávajícím, kupující se stal ručitelem. Mnozí prodávající tak výši daně zohledňovali v prodejní ceně nemovitosti. V případě, že prodávající daň nezaplatil, kupující se dostal do situace, kdy daň zaplatil dvakrát, jednou v prodejní ceně, podruhé jako odvod státu. Od 1. listopadu 2016 se poplatníkem daně z nabytí nemovitosti stal kupující, resp. nabyvatel vlastnického práva k nemovité věci. Tato daň činí čtyři procenta z tzv. nabývací hodnoty, kterou lze případně snížit o uznatelný výdaj (např. náklady za znalecký posudek).

Podat daňové přiznání a provést úhradu daně je nutné do konce třetího měsíce následujícího po měsíci, v němž došlo k provedení vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí. Od základu daně je možné odečíst úroky zaplacené za úvěry na bydlení (hypotéky, úvěry od stavebních spořitelen), které poskytly pouze banky až do výše 300 tisíc korun ročně.

Daňová povinnost se nevztahuje na toho, kdo si pořizuje novostavbu. Podmínkou však je, že bude jejím prvním majitelem. Aby byl majitel nemovitosti od daně osvobozen, musí ji začít používat, resp. v ní bydlet, do pěti let od provedené kolaudace. Osvobození od povinnosti platby daně se totiž již nevztahuje na případné okolní pozemky, jako je například zahrada apod.

Od daňové povinnosti budete osvobozeni i v případě převodu družstevního bytu do osobního vlastnictví, když dostanete nemovitost darem nebo ji zdědíte.

VLÁDA ZRUŠILA DAŇ Z NABYTÍ NEMOVITOSTI.

Dlouho diskutované se stalo realitou, dne 30. dubna 2020 vláda rozhodla o ZRUŠENÍ daně z nemovitosti.  Zároveň s tím skončí i odpočty úroků z hypoték a úvěrů od stavebních spořitelen. Už jen chybí, aby novelu schválil Parlament.

Daň z nabytí nemusí uhradit kupující, kteří podali návrh na vklad vlastnictví do katastru nemovitostí v prosinci 2019 a později. Pokud již daň zaplatili, bude jim vrácena. Odečítat zaplacené úroky z daňového základu budou i v budoucnosti moci lidé, kteří si sjednali hypotéku či úvěr od stavební spořitelny do konce roku 2021. Možnost odpočtu úroků se již nebude vztahovat na úvěrové smlouvy sjednané v roce 2022 a později.