Čtyři klíčové otázky před sjednáním životního pojištění

Čtyři klíčové otázky před sjednáním životního pojištění

Rozhodnutí vytvořit si životní pojištění je zpravidla záležitost s dlouhodobým časovým výhledem. Je důležité nastavit produkt tak, aby vyhovoval právě Vaším požadavkům. Zejména se jedná o výše jednotlivých pojistných částek u položek. Častou chybou při volbě životního pojištění bývá ovlivnění a vidina výhodného pojištění v období marketingových akcí jednotlivých pojišťoven. Optimálním řešením je porovnání a konzultace jednotlivých nabídek pojišťoven a zhodnocení užitku pojištění.

 

Co to znamenají pojmy klíčová výluka a krácení plnění?

Reálný přínos životního pojištění je hlavní faktor, který by nás měl zajímat při výběru životního pojištění. Každé pojištění má svou konkurenční výhodu oproti ostatním produktům. Při závažné situaci, kdy potřebujeme získat peníze z pojištění, potřebujeme mít jistotu, že plnění získáme. V praxi to znamená, že je důležité sledovat počet klíčových výluk a čím méně jich je, tím víc si můžeme být jistí, že jsme finančně chráněni. Výluka se nejčastěji vztahuje na např. invaliditu v důsledku již objevené choroby. Dalšími otázkami by měly být zda např. jak se pojišťovna dívá na úraz způsobený při požití omamných látek nebo v jakých situacích pojišťovna vůbec neplní.

 

Co pojišťovna zaručuje?

Je důležité zaměřit se na to, zda probíhají v době pojištění jakékoliv změny a blíže zkontrolovat za jakých okolností změny mohou nastat. Mezi změny také může patřit navýšení pojistného či samotné zrušení pojištění. Je třeba si také dát pozor, jak se v průběhu let bude měnit postup oceňování úrazu a to, zda se budou orientovat podle tabulek platných v době podpisu nebo v době, kdy nastane úraz.

 

Cena pojištění VS jeho kvalita a flexibilita

Vzhledem k tomu, že rizikové životní pojištění Vás má finančně chránit a zajistit ve vážných životních situacích, je lepší spíš než cenu porovnávat rozsah krytí. Nejdůležitější je to, kolik při pojistné události získáte peněz, nastavení jednotlivých položek (např. odškodné, hospitalizace, invalidita, smrt) a co nejmenší počet výluk. Je dobré si zjistit, zda vám na pojištění přispívá zaměstnavatel a při komplexním pojištění je možné získat slevu. Dalším důležitým parametrem při výběru může být měnění částek v pojištění či zamyšlení se nad sankcí za vypovězení životního pojištění je důležité. To platí zejména v případech, kdy v průběhu let zjistíte, že na trhu jsou nová pojištění např. mnohem lépe nastavená.

K čemu se životním pojištěním zavazujete?

Je zcela běžné a nutné, aby pojištěný respektoval oznamovací povinnost a hlásil změny v osobních údajích, při změně rizikové třídy povolání či jiné aktivity, při kterých by mohlo dojít k pojistnému plnění. Další upřesnění podmínek naleznete ve smlouvě a je důležité si tyto dokumenty pořádně prostudovat.